BHP ppoż

Nasza oferta jest elastyczna i możemy dostosować zakres usług do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Gwarantujemy profesjonalne podejście, wysoką jakość usług oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Zaufajcie naszemu doświadczeniu i zapewnijcie swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy.

 Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji oraz ustalenia szczegółów dotyczących oferty. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i omówić Państwa potrzeby związane z BHP i PPOŻ.

BHP

1.      Audyt BHP:

·        Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa firmie.

·        Identyfikacja obszarów, w których istnieje ryzyko wystąpienia wypadków lub zagrożeń dla pracowników.

·        Sporządzenie raportu z wynikami audytu i rekomendacje dotyczące poprawy warunków BHP.

2.      Opracowanie dokumentacji:

·        Sporządzenie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

·        Tworzenie instrukcji BHP dla różnych procesów i zadań wykonywanych w firmie.

·        Przygotowanie procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych i ewakuacyjnych.

3.      Szkolenia BHP:

·        Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na różnych poziomach hierarchicznych.

·        Tematyka szkoleń może obejmować: ppoż., pierwszą pomoc, ergonomię, obsługę sprzętu, przepisy BHP i wiele innych.

·        Dostosujemy program szkoleń do specyfiki Państwa branży i potrzeb pracowników.

4.      Doradztwo i wsparcie:

·        Zapewnienie stałego doradztwa w zakresie BHP, odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem pracy.

·        Pomoc w wdrożeniu procedur i przepisów BHP, monitorowanie ich skuteczności i dostosowanie do zmieniających się przepisów.

5.      Badania i pomiary:

·        Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów związanych z BHP, takich jak badania ergonomii stanowisk pracy, pomiar poziomu hałasu czy oświetlenia.

·        Analiza wyników i przedstawienie zaleceń dotyczących poprawy warunków pracy.

ppoż

1.      Audyt PPOŻ:

·        Kompleksowa ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w Państwa firmie.

·        Identyfikacja obszarów, w których istnieje ryzyko pożaru oraz ewentualne luki w procedurach i infrastrukturze ppoż.

·        Raport z wynikami audytu i przedstawimy rekomendacje dotyczące poprawy ochrony przeciwpożarowej.

2.      Opracowanie dokumentacji:

·        Sporządzenie i aktualizacja planów ewakuacji, procedur działania w przypadku pożaru oraz instrukcji postępowania dla pracowników.

·        Przygotowanie dokumentów dotyczących organizacji ochrony ppoż., w tym wyznaczenie odpowiedzialności i obowiązków personelu.

3.      Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

·        Organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu ppoż., obejmujących zagrożenia pożarowe, obsługę środków gaśniczych, ewakuację, oraz postępowanie w przypadku zagrożenia pożarowego.

·        Szkolenia mogą być dostosowane do różnych grup zawodowych i poziomów zaawansowania.

·        Przeprowadzimy również symulacje ewakuacyjne, aby zapewnić praktyczne umiejętności w sytuacjach awaryjnych.

4.      Inspekcje i konserwacja:

·        Regularne inspekcje urządzeń przeciwpożarowych (takich jak gaśnice, hydranty, alarmy pożarowe) w celu zapewnienia ich sprawności i zgodności z przepisami.

·        Przeglądy instalacji elektrycznych i innych systemów związanych z ochroną przeciwpożarową.

·        Konserwacja i utrzymanie urządzeń gaśniczych oraz innych środków ochrony przeciwpożarowej.

5.      Doradztwo i wsparcie:

·        Zapewnienie stałego doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, odpowiedzi na pytania i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

·        Pomoc w wdrożeniu procedur i przepisów dotyczących ppoż., monitorowanie ich skuteczności i dostosowanie do zmieniających się przepisów.

Wystawiamy faktury VAT