Wentylacja nadciśniENIOWA

Wentylacja nadciśnieniowa - podręcznik

PPV-2015_podrecznik_v2.pdf

Wentylacja nadciśnieniowa - prezentacja

wentylacja-nadcisnieniowa_ppt.pdf

Porównanie spalania materiałów naturalnych i syntetycznych

Dlaczego wentylacja jest tak ważnym elementem działań gaśniczych?

BIG Fire & Ventilation 

Od 1991 roku firma BIG Fire & Ventilation projektuje i opracowuje jedne z najbardziej innowacyjnych urządzeń na świecie, aby pomagać zespołom ratowniczym w sytuacjach katastrof i zespołom strażackim na całym świecie, poprawiając widoczność i temperaturę pracy w czasie działań ratowniczych.

Mobilna kurtyna dymowa

Dzięki łatwej w obsłudze dźwigni napinającej przenośną blokadę dymu wykonaną z tkaniny odpornej na temperaturę można szybko zainstalować w drzwiach lub otworze wejściowym. Następnie można otworzyć drzwi do zagrożonej strefy, aby strażacy mogli wejść do pomieszczenia w celu prowadzenia działań bez rozprzestrzeniania się dymu i temperatury w budynku. Drogi ewakuacyjne dla mieszkańców i drogi odwrotu dla strażaków mogą być wtedy wolne od dymu i toksycznych produktów spalania.

Dzięki zastosowaniu kurtyny powstaje wsparcie dla strażaków prowadzących działania w strefie zadymienia, dzięki czemu w przypadku awarii sprzętu ochrony dróg oddechowych, czas ewakuacji do strefy bezpiecznej jest znacznie skrócony. Niebezpieczne sytuacje poprzez rozprzestrzenianie się dymu i temperatury są skutecznie minimalizowane lub unikane. Kurtyna dymowa umożliwia kontrolę dopływu powietrza do obszaru objętego pożarem w celu ukierunkowanej i kontrolowanej wentylacji.

Generator piany lekkiej FlexiFoam

Czy możliwe jest wytwarzanie piany lekkiej przez wentylator?